cargo-amerford

התחברות בית הספר הווירטואלי של קרגו אמרפורד ברוכים הבאים לבית הספר הווירטואלי לילדי קרגו אמרפורד ברוכים הבאים לבית הספר הווירטואלי לילדי קרגו אמרפורד שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות בZOOMבמגוון מקצועות ולמגוון גילאים איך זה עובד? 1 2 3 4 הרשמו למערכת בחרו בשיעור המתאים לילדכם התחילו ללמוד אם נתקלתם בבעיה או שאלה אנחנו כאן בשבילכם הקןרס […]

Meuhedet

התחברות בית הספר הווירטואלי של מאוחדת ברוכים הבאים לבית הספר הווירטואלי לילדי מאוחדת ברוכים הבאים לבית הספר הווירטואלי לילדי מאוחדת שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות בZOOMבמגוון מקצועות ולמגוון גילאים איך זה עובד? 1 2 3 4 הרשמו למערכת בחרו בשיעור המתאים לילדכם התחילו ללמוד אם נתקלתם בבעיה או שאלה אנחנו כאן בשבילכם הקורסים יתקיימו פעמיים בשבוע […]

ילדי חברת מזרחי טפחות

התחברות בית הספר הווירטואלי של מזרחי טפחות ברוכים הבאים לבית הספר של החופש הגדול לילדי מזרחי טפחות ברוכים הבאים לבית הספר של החופש הגדול לילדי מזרחי טפחות שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות בZOOMבמגוון מקצועות ולמגוון גילאים איך זה עובד? 1 2 3 4 הרשמו למערכת בחרו בשיעור המתאים לילדכם התחילו ללמוד אם נתקלתם בבעיה או שאלה […]