Z-SCHOOL לימודי און ליין המוביל בישראל

מדיניות הפרטיות
בשירות Z-School

מפעילת השירות Z-SCHOOL מתייחסת בכבוד לפרטיות משתמשי השירות שהיא מפעילה באתר אינטרנט הפועל בכתובת www.z-school.co.il האתר ייקראו "השירות" ויפעל להגן על פרטיותך בהתאם למדיניות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1.מסירת פרטים ומידע שנאסף במהלך השימוש בשירות
השימוש בשירות וצפייה בתכניו אינו מחייב רישום או מסירת מידע אישי. עם זאת, בעת רישום לשירות הנך עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך כגון שם, כתובת דוא"ל, טלפון וכיו"ב.
כמו כן, בעת השימוש בשירות, יכול שיצטבר מידע על אופן שימושיך בשירות, פרטי ציוד הקצה באמצעותו תשתמש בשירות, מזהים דיגיטליים שלך דוגמת כתובת IP וכיו"ב.
השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות להלן:
(1) לתפעל ולנהל את האתר.
(2) כדי לאפשר לך להשתמש בשירות ובתכנים הכלולים בו.
(3) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
(4) כדי לאפשר לך להתאים את השירות להעדפותיך ;
(5) כדי לגבות ממך את התמורה עבור שירותים הכרוכים בתשלום.
(6) ליצירת קשר איתך כשמפעילת השירות סבורה שקיים צורך בכך.
(7) לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות.
(8) כדי לאכוף את תנאי השימוש בשירות, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות וערכאות מוסמכות, או לכל צד שלישי, כשמפעילת השירות סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;
(9) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות זו או בתנאי השימוש של השירות.

2. Cookies
מפעילת השירות עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה שלך. ה-Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לשירות ועוד.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במכשיר הקצה שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים בשירות הדורשים הרשמה.

3. אבטחת מידע
מפעילת השירות מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, מפעילת השירות אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירות ומערכות המידע המשמשות את מפעילת השירות יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירות, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

4. זכות לעיין במידע
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות.

5. שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידת האפשר ואם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או בממשק היישומון. הקישור למדיניות הפרטיות המוצב בשירות יקשר תמיד לנוסח העדכני של המדיניות. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת, מעיד על הסכמתך לה. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במדיניות הפרטיות, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.
הדף נערך לאחרונה בתאריך 01-01-23

דילוג לתוכן