Z-SCHOOL לימודי און ליין המוביל בישראל

תנאי השימוש
בשירות - Z- SCHOOL

1. מי אנחנו?

z-school הינה פלטפורמת הלמידה המקוונת הגדולה בישראל ללמידה ב zoomעם נבחרת אדירה של מורים מקצועיים ומנוסים בהוראת ילדים שנבחרו בקפידה רבה עם דגש רב על הוראה חוויתית ומהנה בהתאמה אישית.
בזד סקול ניתן ללמוד מגוון רחב של נושאים, בחיזוק הלמידה והעשרה, ולמגוון גילאים.
בעקבות הקורונה שנכפתה עלינו למדנו שלמידה מרחוק לא מזיקה ולפעמים היא אפילו יותר מועילה מהלמידה המסורתית, למדנו להשתמש בzoom והכרנו את החסרונות והיתרונות של המוצר.
בזד סקול אנחנו שמים דגש על יחס אישי ועזרה במציאת המורה ותוכנית הלימודים המתאימים ביותר.


זד סקול לא הוקמה להחליף את מערכת החינוך אלא לעזור לכם לסגור פערים, להעשיר את הידע ולחזק את הביטחון העצמי.
לתת מענה לקושי הרב במציאת מורים פרטיים וליוקר המחייה בארץ שגרם גם להתייקרות השיעורים הפרטיים.המיזם שלנו הוא הדור הבא של בתי הספר המסורתיים, הוא מתמקד בחיזוק הלמידה בהתאמה אישית והגעה להישגים. ללמוד בנוחות מהבית ובמחיר סביר בלי להתפשר על איכות הלמידה.
בייחוד לימים שלאחר הקורונה ובכלל, נראה שנצטרך פלטפורמת למידה מתקדמת שתעזור לתלמידים לסגור את הפערים של מערכת החינוך המסורתית, לחזק ולהעשיר את הקיים.


2. כללי:
שירותי זד סקול ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת
Zschool.co.il
והשיעורים יקראו: "השירות".
תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כמורה או כתלמיד. ככל ואילו מהוראות המסמכים המחייבים יהיו מכוונות רק למורים או לתלמידים, יצוין הדבר במפורש בגוף התנאים.
השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות (יקראו להלן: "המסמכים המחייבים"). עליך לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש בשירות ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות ולכן אנו ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע מהשימוש בשירות.


3. על השירות
השירות מהווה פלטפורמה מקוונת ללימודי העשרה וחיזוק הלמידה במגוון רחב של נושאים הפועל בשימוש מערכת ZOOM עם מדרג של צוות ההוראה ומספק שיעורים בלייב לפי דרישה. תכני המשתמשים בו וייעודו המרכזי הוא לשמש כמדריך מקוון וכאינדקס לשיעורי העשרה במגוון תחומים שיועברו על ידי מורים מקצועיים בתחומם, לרבות מורים למקצועות לימוד שונים, מאמני כושר, ומדריכים אישיים בשלל תחומים. השירות מאפשר לכל מורה להקים, ללא תשלום, עמוד אישי הכולל קורות חיים של המורה, גיליון ציונים וחוות דעת.
לתשומת ליבך – מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותי הלימוד וההוראה שמפרסמים המורים. השירות משמש כזירה מקוונת בלבד המאפשרת למורים להציג את שירותיהם בפני תלמידים פוטנציאליים. לפיכך, כל האחריות לפרסומי המורים ולשירותים שהם מציעים, לרבות תוכנם ואספקתם, חלה על המורים ועליהם בלבד. למפעילת השירות אין כל אחריות לפרסומי תלמידים ו/או צדדים שלישיים, לרבות חוות דעת משתמשים. מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין תלמיד למורה והיא פועלת אך ורק על מנת לקשר בין המורים לתלמידים וכי כל התקשרות בין תלמיד לבין אילו מהמורים המפרסמים את שירותיהם באתר נעשית באופן ישיר בין כל תלמיד למורה הרלוונטי דרך אתר סליקה חיצוני מאובטח ומערכת ZOOM. מפעילת השירות אינה מפקחת על המידע שמציגים המורים ועל נכונותו וגם אינה מפקחת על השיעורים המקוונים שמועברים. האחריות למידע, טיבו, אמינותו ולשירותי המורים, כולל האחריות לשיעורים המועברים, מוטלת כולה על המורים עצמם ואין ולא תהיה למורים כל טענה כלפי החברה בכלל, בכל עניין בנוגע לשירות. מובהר כי מפעילת השירות איננה מבצעת סינון כלשהו של המורים ו/או התלמידים ואינה מבצעת כל בדיקה של פרופיל נותני השירותים העושים שימוש באתר ו/או יתר המשתמשים באתר והעושה שימוש באתר ו/או בשירות עושה כן על אחריותו הבלעדית.


4. רישום לשירות
הרישום לשירות והשימוש בו מותרים למורים ולתלמידים בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לשירות ולהשתמש בו, כתלמיד בלבד, רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם בעיון.
השימוש בשירות וצפייה בתכניו אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, רישום התלמיד לשיעור מקוון, רישום כמורה ופתיחת עמוד מורה אישי, וכן כתיבת תגובות/ביקורות וכיו"ב, מחייב רישום לשירות וקבלת הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים.
על-מנת להירשם כמורה או כתלמיד, יהיה עליך להזין את המידע הנדרש בדף ההרשמה למורה או לתלמיד. פתיחת עמוד אישי כמורה בשירות כפופה לאישורה המקדים של מפעילת השירות, הרשאית לסרב או לדחות כל בקשת רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטה.
עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר איתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע הם שדות חובה.
הפרטים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של מפעילת השירות והיא לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה.


5. ביטול רישומך לשירות
מפעילת השירות רשאית לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר, בשל מעשה או מחדל הפוגעים במפעילת השירות ו/או בשל שימוש בלתי חוקי בשירות ו/טאו בשל הפרת תנאי שימוש אלה וכיו"ב.


6. שיעורי אונליין
השיעורים מועברים באמצעות מערכת זום
לפני תחילת השיעור. ועל כן נדרש מחשב, חיבור לאינטרנט ורישום למערכת
השיעורים יוצגו באתר כשלצידם יופיעו שעות הפעילות, שם המורה ונושא השיעור . התלמיד יידרש לעבור תהליך רישום קצר על מנת להירשם לאחד השיעורים.
במידה והתלמיד לא היה שבע רצון מהשיעור, מומלץ ליצור עימנו קשר ונדאג להתאים לו באופן אישי את המורה הטוב ביותר עבורו. בכל מקרה, אין החזר כספי על שיעור שהתקיים.
הרישום למערכת ללא עלות והתשלום לשיעור יועבר למורה ישירות לפני תחילת השיעור אלא אם נקבע אחרת.
למפעילת השירות אין אחריות בנוגע לתוכן המוצג על ידי המורה ואינה אחראית על התנהגות המורה או התלמיד. מפעילת השירות הינה רק מקשרת בין המורה והתלמיד ואינה מפקחת בכלל על שיעורי האונליין ועל כן לא תחול כל אחריות על מפעילת השירות בקשר ליחסים בין המורה לתלמיד, וכל אחד מהם מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה בקשר לכך.
שינוי מועד שיעור
ככל ומועד השיעור ישתנה מסיבה שאינה תלויה בתלמיד, יוצע מועד חלופי, וככל והתלמיד לא יוכל להשתתף במועד החדש, יבוטל רישומו ללא חיוב בדמי ביטול. באחריות המורה לעדכן במערכת את מועד השיעור החדש שנקבע.
ביטול שיעור
במידה ולא ניתן לבצע את השיעור מסיבה שאינה תלויה בתלמיד ולא ניתן להזיז את השיעור למועד חלופי, השיעור יבוטל ללא דמי ביטול.
זמני ביטול שיעור
קיימת אפשרות לבטל את השיעור בשליחת אימייל לשירות לקוחות או בפנייה ישירה למורה המלמד. במידה והתלמיד יבטל את השיעור למעלה מ-24 שעות לפני מועד השיעור- לא יחויב בתשלום. במידה והתלמיד יבטל את השיעור פחות מ-24 שעות לפני מועד תחילתו, יבוצע תשלום מלא בעבור השיעור.


7. השימוש בשירות
הנך רשאי להשתמש בשירות ובתכניו בהתאם לכללים המפורטים להלן.
אין לעשות בשירות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
ככל ונרשמת לשירות כמפורט בתנאים אלה, הנך רשאי להשתמש בשירות באמצעות חשבון משתמש אחד בלבד.


8. פרטיות
מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של השירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.


9. אחריות
בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. השימוש באתר ובכל תוכן, בשיעורי אונליין או שירותים הכלולים בהם ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ומפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בהם ובכלל זאת מההסתמכות על המידע שמפרסמים מורים ו/או השיעורים הפרטיים המועברים על-ידם. התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.
מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני השירות לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה. מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.


10. שינויים בשירות והפסקת פעילות
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.


11. שינוי במסמכים המחייבים
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר . הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים בשירות יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.


12. דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר, ביישומון ובשירות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.
הדף נערך לאחרונה 01-01-2023

דילוג לתוכן